Blogs

Blogs

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte

Op 6 april 2020 heeft de Tweede Kamer gezien de bijzondere omstandigheden door de Coronacrisis een spoedwet aangenomen die verhuurders en huurders die een tijdelijke huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte hebben gesloten de mogelijkheid geeft de huurovereenkomst te verlengen. De bedoeling van deze tijdelijke wet is te voorkomen dat...

Hoofdverblijf huurder: wie bewijst?

Het niet hebben van het hoofdverblijf in een gehuurde woning is niet persé een tekortkoming. Deze verplichting kan echter wel voortvloeien uit de plicht zich als een goed huurder te gedragen, bijvoorbeeld als de waarde van het pand bij niet gebruik achteruit gaat. Ook is belangrijk dat de huurder...

Verhuren van koopwoningen met hypotheek

Bijna alle hypotheekovereenkomsten hebben een beding opgenomen waarin staat dat de eigenaar van het huis de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Zo’n beding heet een huurbeding. Het gebeurt nogal eens, dat huiseigenaren zonder dat de bank het weet toch hun huis verhuren. De bank...

Huurverhoging bedrijfsruimte: wat zijn de regels?

In principe kunnen huurder en verhuurder samen de huurprijs van het bedrijfspand bepalen en geldt contractsvrijheid. Middenstandsbedrijfsruimte: twee periodes van 5 jaar – proefperiode maximaal 2 jaar Bij middenstandsbedrijfsruimte is de eerste huurtermijn minimaal 5 jaar, en wordt (in principe) verlengd met een tweede huurtermijn tot een totale huurtijd...

Servicekosten: vaste prijs of voorschot?

  Wordt de hoogte van de servicekosten bepaald door partijen of door de servicekostenafrekening? Moet u bij de berekening van servicekosten van vrije sectorwoningen uitgaan van het overeengekomen bedrag aan servicekosten of van de daadwerkelijk gemaakte kosten op basis van de servicekostenafrekening? In eerdere uitspraken oordeelde het hof dat...