Blogs

Blogs

Medehuurders beëindigen (huur)relatie: wat nu?

Verhuurt u een woning aan (meer dan) 2 personen? Dan is sprake van medehuur. Dat biedt u het voordeel, dat u de huurschuld op beide huurders kunt verhalen. Maar er kan ook onduidelijkheid bestaan als uw huurders uit elkaar gaan. Want mag er dan één huurder in de woning...

Huurcontract bepaalde tijd of contract met minimumduur?

Wilt u een huurcontract voor bepaalde tijd afsluiten? Leg de bedoeling om een tijdelijk contract te sluiten dan goed vast. Want doet u dat niet? Dan loopt u  het risico dat het contract niet kwalificeert als een tijdelijk huurcontract, maar als een vast huurcontract met een minimumduur. Het huurcontract...

Huurcontract bepaalde tijd: kun je die tijdelijk verlengen?

Sluit u weleens huurcontracten voor bepaalde tijd af? Dan bent u waarschijnlijk bekend met het uitgangspunt dat u als verhuurder op grond van artikel 7: 271 lid 1 BW maximaal 1 tijdelijk huurcontract mag aanbieden van maximaal 2 jaar lang. Iedere verlenging van een tijdelijk contract leidt vervolgens tot...

Huurkorting Corona

Heeft jouw huurder recht op huurkorting wegens corona? De coronamaatregelen hebben veel ondernemers hard getroffen. Geldt dat ook voor uw huurder? Grote kans dat hij dan bij u aanklopt / aangeklopt heeft voor een huurkorting. Over de vraag of, en wanneer, commerciële huurders recht hebben op een huurverlaging zijn...

Verhuren van koopwoningen met hypotheek

Bijna alle hypotheekovereenkomsten hebben een beding opgenomen waarin staat dat de eigenaar van het huis de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Zo’n beding heet een huurbeding. Het gebeurt nogal eens, dat huiseigenaren zonder dat de bank het weet toch hun huis verhuren. De bank...

Hoofdverblijf huurder: wie bewijst?

Het niet hebben van het hoofdverblijf in een gehuurde woning is niet persé een tekortkoming. Deze verplichting kan echter wel voortvloeien uit de plicht zich als een goed huurder te gedragen, bijvoorbeeld als de waarde van het pand bij niet gebruik achteruit gaat. Ook is belangrijk dat de huurder...